PERSONVERNSPOLICY

 

 

Dette nettstedet og dets innhold tilhører Synergy WorldWide Inc., hjemmehørende i 2901 West Bluegrass Blvd., Suite #100 Lehi, Utah 84043 (801) 769-7800, USA, identifikasjonsnummer 4750041-0142. Å sikre personidentifiserende opplysninger har høy prioritet hos Synergy WorldWide, Inc. (“Synergy,” “vi,” “oss” eller “våre”). Denne personvernerklæringen oppsummerer våre holdninger og vår praksis og hvordan dette angår deg som besøker synergyworldwide.com (“Nettstedet”). Våre retningslinjer kan bli endret, og vi ber deg sjekke dem regelmessig, siden din bruk av Nettstedet innebærer en aksept av slike endringer. Vår fundamentale forpliktelse til å beskytte personvernet til dem som besøker Nettstedet, vil imidlertid ikke bli endret.

 

1. Innsamling av informasjon

 • Grunner for innsamling av personidentifiserende informasjon. Gjennom Nettstedet samler vi inn personidentifiserende informasjon av flere grunner, inklusive:
  • For å forberede og inngå en avtale med deg. Dette omfatter avtaler som en medlemsavtale, som kan omfatte å beregne din inntjening eller inntjeningen til andre medlemmer og å lagre slik informasjon for din medlemsorganisasjon; prosessere en ordre; levere/ta tilbake produkter og håndtere garantier; eller gjennomføre betalinger.
  • For å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Dette omfatter forpliktelser som regnskapsførsel og obligatoriske avgifter eller å svare på henvendelser fra myndighetene.
  • For å oppfylle våre legetime forretningsformål. Dette omfatter formål for å yte våre tjenester; å opprettholde sikkerheten og integriteten til våre tjenester; å forbedre brukeropplevelsen av Nettstedet; å styrke våre bruksvilkår, retningslinjer og prosedyrer samt andre rettigheter; eller å gi deg informasjon som du ber om eller velger å motta og som angår våre produkter og tjenester.
  • Fordi du har samtykket til det. Du kan samtykke til å motta tjenester eller tilbud; delta på eventer og i konkurranser; at dine opplysninger blir brukt i forbindelse med markedsføring av våre produkter og/eller tjenester; bruk av informasjonskapsler (cookies) som forklart nedenfor. Dersom du ønsker det, kan du trekke tilbake ditt samtykke som nevnt nedenfor. Da vil du imidlertid ikke lenger ha tilgang til Nettstedet eller våre produkter eller tjenester.

 

*Du kan ha rett til å motsette deg noen av disse grunnene i henhold til gjeldende lovgivning, men da kan det hende at du ikke får tilgang til alle funksjoner på Nettstedet.

 

 • Informasjon du avgir frivillig. Vi innsamler bare personidentifiserende opplysninger som du frivillig gir oss mens du bruker våre tjenester, som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og kortopplysninger for betaling (“Personidentifiserende opplysninger”). Du står fritt til å ikke gi oss slik informasjon. Da kan vi imidlertid ikke yte de tjenestene du eventuelt ber om. Besøkende kan bruke Nettstedet uten å avgi personidentifiserende opplysninger.
 • Automatisk innsamlet informasjon. Vi utfører ingen automatisk registrering av personidentifiserende opplysninger, og vi lenker heller ikke informasjon som er automatisk registrert på andre måter, med personidentifiserende opplysninger om spesifikke personer. Det hender imidlertid at vi registrerer ikke-personidentifiserende opplysninger som blir tilgjengelig for oss gjennom din bruk av Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, antall besøkende og hyppigheten av besøk på Nettstedet. Dette kan omfatte informasjon om nettstedene du er inne på umiddelbart før og etter at du er på vårt Nettsted, samt nettleseren din og IP-adressen din. Dersom vi bruker slike opplysninger, er det kun som kollektive opplysninger.
 • Informasjonskapsler og lignende teknologi. Som de fleste andre nettsteder bruker også vi informasjonskapsler, eller datafiler som blir automatisk lagret på din datamaskin, for at vi skal få en bedre forståelse av hvordan besøkende bruker Nettstedet og dermed være i stand til å forbedre din opplevelse av Nettstedet. Generelt inneholder ikke informasjonskapsler noen personidentifiserende opplysninger, såfremt ikke du som en besøkende med vitende og vilje avgir slike opplysninger. Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gjenkjenne deg når du kommer tilbake til Nettstedet og for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personidentifiserende opplysninger, og vi lenker heller ikke noen ikke-personidentifiserende opplysninger i informasjonskapsler med personidentifiserende opplysninger om spesifikke personer. I noen tilfeller tillater vi at tredjeparter bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi på Nettstedet, men vi kontrollerer ikke bruken eller innholdet av tredjeparters informasjonskapsler. Nettlesere kan gi deg mulighet til å slette informasjonskapsler fra nettleserbufferen, til å blokkere informasjonskapsler eller til å motta notifikasjoner når informasjonskapsler blir brukt. Dersom du blokkerer bruken av informasjonskapsler, er det imidlertid mulig at du ikke får full tilgang til Nettstedets funksjoner. Synergy innsamler ikke opplysninger om deg fra andre kilder, som f.eks. fra offentlige registre eller organer eller fra private organisasjoner.
 • “Do Not Track”-meldinger. Nettlesere kan la deg sende en “Do Not Track”-melding (“Ikke spor”) mens du browser, slik at du kan browse anonymt på Nettstedet. Vi respekterer “Do Not Track”-meldinger fra nettlesere. Anonym browsing kan imidlertid hindre oss å gi deg tilgang til alle funksjoner på Nettstedet.

 

2. Bruk av opplysninger

Vi bruker opplysningene vi innsamler på Nettstedet, til å yte de tjenestene du har bedt om, til å gi deg tilgang til innhold og til å forbedre din totalopplevelse av Nettstedet. Du kan skrive deg på e postlisten og be om at vi henviser deg til en Uavhengig representant for Synergy (definert nedenfor) som kan gi deg mer informasjon om hvordan man kjøper Synergy-produkter og hvordan man blir en Uavhengig representant for Synergy. Dersom du kjøper Synergy-produkter eller blir en Uavhengig representant for Synergy, vil vi også bruke dine personidentifiserende opplysninger til å (1) yte deg tjenester (som prosessering av ordrer og beregning og utbetaling av provisjon); (2) støtte og forbedre tjenestene du yter til kunder og distributører i din organisasjon; (3) yte deg ytterligere tjenester; og (4) sikre etterlevelse av juridiske forpliktelser. For å fremme disse formålene kan det hende Synergy deler dine opplysninger med moderselskapet i USA og datterselskaper som er lokalisert i andre land. Vi verken innsamler eller bruker personlige opplysninger for noen andre formål. Dersom vi skulle ønske å gjøre det, vil vi alltid innhente ditt samtykke først.

 

3. Deling av opplysninger med tredjeparter

Det kan hende vi deler personidentifiserende opplysninger med våre affiliater eller assosierte selskaper. Synergy driver forretninger i mange land over hele verden. For å kunne yte de samme tjenester over hele verden, uansett hvor du befinner deg, drifter vi visse nettsidefunksjoner fra en sentral lokasjon. Per dags dato er dette i USA. Dessuten kan medlemmer av din upline være etablert i USA eller andre land. Det finnes ingen felles databeskyttelseslover som dekker Europa, USA og andre deler av verden. Visse europeiske lover krever at Synergy iverksetter tiltak for å beskytte dine opplysninger når de blir overført til områder utenfor Europa. For internasjonal overføring til andre Synergy-enheter i USA er Synergy sertifisert med Privacy Shield.

Dersom Synergy må gjøre dine personidentifiserbare opplysninger tilgjengelige for medlemmer i din upline, har Synergy tillit til forpliktelsene i medlemsavtalen.

Synergy kan bruke interne og eksterne tjenesteytere for å drifte Nettstedet og utføre andre oppgaver på dine vegne når vi yter deg tjenester som du har bedt om, som å utvikle Nettstedet; effektuere ordrer; levere pakker; drifte administrative eller regnskapsmessige funksjoner; samt yte kundeservice. Disse tjenesteyterne kan ha tilgang til dine personidentifiserende opplysninger, men er kontraktsbundet av klausuler i personvernlover og kan bruke dine opplysninger bare for formål i henhold til sine oppgaver. Noen av disse tjenesteyterne kan være etablert i land som har dårligere personvern enn ditt hjemland.

Per dags dato driver Synergy ikke med salg, handel eller utleie av dine personopplysninger til noen ikke-affilierte tredjeparter for markedsføringsformål. Vi respekterer ditt privatliv og vil ikke sette vår relasjon til deg i fare ved å selge dine opplysninger uten å ha få ditt samtykke på forhånd.

Synergy kan imidlertid dele dine personidentifiserende opplysninger med andre for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, dersom vi får en forespørsel fra myndighetene eller private parter i forbindelse med søksmål, stevning, granskning eller lignende prosedyre, for å respondere på en sak som gjelder personlig eller offentlig sikkerhet, for å granske sikkerhetshendelser, for å beskytte våre interesser, rettigheter og eiendeler, eller ved salg eller overføring av verdier, eller i sammenheng med lignende forretningsforhandlinger.

 

4. Sikring av opplysninger

Synergy har administrative tekniske og fysiske forholdsregler for å bidra til å sikre at dine personidentifiserende opplysninger er nøyaktige, oppdaterte og sikret. Men ingen dataoverføring over internett eller via en elektronisk database kan garanteres å være 100 % sikker. Selv om vi bestreber oss på beskytte dine opplysninger gjennom forholdsregler som nevnt nedenfor, kan vi ikke garantere at de er sikre.

  • Synergy bruker Secure Socket Layers (SSL) for å sørge for sikker overføring eller mottak av personlige opplysninger. Med SSL blir informasjon som blir overført mellom to datamaskiner via Internett, sendt i kryptert format, slik at det bare er datamaskinene som sender og mottar informasjonen, som kan avkode den. SSL sikrer at ingen fanger opp dine personlige opplysninger mens de overføres til oss. En sikker forbindelse blir opprettholdt inntil utsjekkingsprosessen er fullført eller kansellert.
  • Synergy gir begrenset adgang til personidentifiserbare opplysninger til våre ansatte, kontraktører og agenter som trenger den informasjonen for å kunne gjøre jobben sin. De er forpliktet til å respektere at dine personidentifiserbare opplysninger er konfidensiell informasjon, og dersom de ikke oppfyller disse forpliktelsene, risikerer de disiplinære reaksjoner eller oppsigelse.

 

5. Varighet av datalagring

Synergy vil oppbevare personidentifiserbare opplysninger i aktive filer eller systemer så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble innsamlet for, i henhold til gjeldende lovgivning, eller så lenge det er nødvendig med tanke på vår kontraktsmessige relasjon med våre kunder og Uavhengige representanter for Synergy, avhengig av hva som har lengst varighet. Vi vil iverksette rimelige tiltak for å sikre at opplysningene er nøyaktige og fullstendige, og vi vil oppdatere eller korrigere opplysningene dine etter behov dersom du ber om det.

 

6. Organisasjonsmessige data om uavhengige representanter

Synergy er en direktesalgsorganisasjon som distribuerer produkter via et nettverk av medlemmer, distributører og ledere som kalles “Uavhengige representanter”. Du kan opprette en ordre via din Uavhengige representant eller direkte med Synergy, og Synergy vil dele opplysningene dine med din Uavhengige representant for å kunne behandle ordren din. Kundene kan velge hvordan de vil opprette en ordre og hvordan de vil bli kontaktet når de oppretter en ordre.

En Uavhengig representant som introduserer en ny Uavhengig representant for Synergys forretningsmulighet, kalles en Sponsor, og Sponsorer kan bygge sin egen uavhengige salgsorganisasjon. For å hjelpe Uavhengige representanter med deres forretning bistår Synergy Sponsorer med organisasjonsrapporter som inneholder personidentifiserbare opplysninger om deres kunder og Uavhengige representanter, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, identifikasjonsnummer hos Synergy, telefonnummer, e-postadresse, faksnummer, nivå eller rang hos Synergy, samt statistikk over volum og salg. Disse rapportene gis til Uavhengige representanter under høyeste konfidensialitet og kun for det formål å utvikle deres Synergy-forretning, og rapportene er Synergys konfidensielle og eiendomsbeskyttede forretningshemmeligheter. Noen Synergy-representanter kan bo i land som har dårligere personvern enn ditt hjemland.

 

7. Barn

Nettstedet er laget for et generelt publikum og er ikke designet for eller rettet mot barn. Synergy utfører ikke med vitende og vilje innsamling, bruk eller formidling av personidentifiserbare opplysninger fra barn yngre enn 13 år. Dersom vi blir oppmerksomme på personidentifiserende opplysninger om barn yngre enn 13 år, vil vi bruke disse opplysningene kun for det formål å kontakte foreldre eller verge for å oppnå verifiserbart samtykke fra dem. Dersom vi ikke greier å oppnå dette i løpet av en rimelig tidsperiode, vil vi iverksette rimelige tiltak for å slette opplysningene fra våre registre. På forespørsel fra foreldre eller verge vil vi gi en beskrivelse av de spesifikke typene personidentifiserende opplysninger som kan ha blitt innsamlet.

 

8. Lenker til tredjeparter

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives og opprettholdes av tredjeparter og som vi overhode ikke har noen kontroll over. All informasjon du gir til tredjeparters nettsteder, vil være underlagt vilkårene til disse nettstedenes retningslinjer for personvern, og vi oppfordrer deg til å undersøke og stille spørsmål før du gir fra deg noen informasjon til operatørene av tredjeparters nettsteder. Vi har overhodet ikke noe ansvar for innholdet, handlingene eller retningslinjene til tredjeparters nettsteder. Inkluderingen av tredjeparters nettsteder på vårt Nettsted er på ingen måte en støtte av slike nettsteders innhold, handlinger eller retningslinjer.

 

9. Rettigheter til personidentifiserende opplysninger

Avhengig av lovgivningen i ditt område kan du ha varierende rettigheter til personidentifiserende opplysninger, som kan omfatte rett til tilgang, korrigering, begrensning av eller innsigelse mot prosessering (inkludert for direkte markedsføring), overføring til en annen kontrollør, eller sletting. Du kan utøve noen av disse rettighetene via Nettstedets funksjoner. Dersom funksjonen ikke er tilgjengelig, kan du kontakte Synergy på privacy@synergyworldwide.com. Vi gjør oppmerksom på at rettighetene som er oppgitt ovenfor, kan være underkastet forskjellige begrensninger i henhold til gjeldende lovgivning.

 

10. Personvernerklæring. Overføring av personopplysninger til EU

Synergy respekterer at Den europeiske union (EU) og dens medlemsstater har et databeskyttelsesregime som generelt begrenser overføring av personidentifiserende opplysninger om personer lokalisert innenfor EU, til mottakere lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Synergy har tidligere bekreftet sin etterlevelse av EU-U.S. Safe Harbor Framework, som er laget for å tillate overføring av personidentifiserende opplysninger mellom EØS og USA, er i samsvar med EU-lovgivningen. Nature's Sunshine Products, Inc. og dets amerikanske tilknyttede enheter følger nå EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) slik det er fastsatt av The U.S. Department of Commerce med hensyn til innsamling, bruk og oppbevaring av personidentifiserende opplysninger fra EU og Storbritannia til USA i henhold til DPF. Synergy har bekreftet at selskapet etterlever den DPF-prinsippene for “Notice, Choice, Accountability for Onward Transfer, Security, Data Integrity and Purpose Limitation, Access, and Recourse, Enforcement and Liability” med hensyn til alle personidentifiserende opplysninger som er mottatt fra EØS og i samsvar med DPF. For å lære mer om Data Privacy Framework- programmet og for å se Synergys sertifisering, besøk dataprivacyframework.gov. Personer innenfor EØS som har spørsmål til eller vil klage på Synergys overføring eller behandling av deres personidentifiserende opplysninger, kan sende en klage til Synergy via kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor. Dersom en person innenfor EØS ikke er fornøyd med resultatet av klagebehandlingen, kan de sende en vederlagsfri klage til vårt utvalgte uavhengige voldgiftsorgan, International Center for Dispute Resolution® fra American Arbitration Association ® (ICDR/AAA) der de under visse betingelser kan kreve bindende voldgift. Dessuten er Synergy underlagt myndigheten til The Federal Trade Commission, The Department of Transportation og andre relevante juridiske organer i USA.

 

11. Spørsmål og klager

SYNERGY tar ditt personvern alvorlig. Dersom du mener at vi ikke har etterlevd denne personvernerklæringen, ber vi deg kontakte oss så vi kan behandle din klage. Dersom brukere innenfor Den europeiske union er bekymret for Synergys bruk eller innsamling av personidentifiserbare opplysninger og Synergy ikke kan hjelpe dem å løse problemet, har brukerne rett til å sende en klage til tilsynsmyndighetene innenfor sin jurisdiksjon.

 

Direkte forespørsler eller spørsmål om våre retningslinjer for personvern, kan sendes til:

Customer Service
SYNERGY
1955 W. Grove Parkway
Suite #100
Pleasant Grove, Utah 84062
(801) 769-7800
privacy@natr.com

 

Vennligst oppgi et emne for spørsmålet i emnelinjen til e-posten du sender.

 

Dersom du ønsker å benytte deg av din rett til informasjon om, tilgang til, korrigering eller sletting av personlige opplysninger, din rett til overføring av data, din rett til å motsette deg prosessering eller til å nekte gjennomføring av automatisert beslutningstaking eller profilering vedrørende personidentifiserende opplysninger, ber vi deg sende oss en e-post på adressen privacy@natr.com.

 

Du kan også kontakte oss ved å skrive til:

Customer Service
SYNERGY
1955 W. Grove Parkway
Suite #100
Pleasant Grove, Utah 84062
(801) 769-7800
privacy@natr.com

 

Vi informerer om at vi har utpekt en Data Protection Officer i Europa:

ADDIENS ASESORES JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS, SLP,
Travessera de Gracia, 29, 2º 1ª
p.minana@addiensajt.com
+34932413090

 

Takk for at du leste disse retningslinjene.

*Siden personvernlover endres hyppig, forbeholder Synergy seg retten til å endre disse retningslinjene nå og da. Vennligst besøk Nettstedet regelmessig for å lese den nyeste versjonen av disse retningslinjene.

Dato for siste oppdatering: November 3, 2023