POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza witryna internetowa i jej zawartość stanowią własność firmy Synergy WorldWide Inc. zarejestrowanej pod adresem 2901 West Bluegrass Blvd., Suite #100 Lehi, Utah 84043 (801) 769-7800, numer identyfikacyjny 4750041-0142. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest najwyższym priorytetem dla Synergy WorldWide, Inc. ("Synergy", "my", "nas" lub "nasz"). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia nasze stanowisko i praktyki oraz sposób, w jaki odnoszą się one do użytkownika odwiedzającego witrynę synergyworldwide.com ("Witryna"). Prosimy o okresowe sprawdzanie, ponieważ zasady te mogą ulec zmianie, a późniejsze korzystanie z Witryny będzie uważane za akceptację takich zmian. Jednakże, nasze zasadnicze zobowiązanie do ochrony prywatności odwiedzających nie ulegnie zmianie

 

1. Gromadzenie informacji

 • Powody gromadzenia danych osobowych. Za pośrednictwem Witryny możemy gromadzić dane osobowe z wielu powodów, w tym: 
  • o w celu przygotowania i realizacji umowy z użytkownikiem. Obejmuje to umowy takie jak umowa członkowska, która może obejmować obliczanie zarobku użytkownika lub innych członków i przechowywanie takich informacji w genealogii członkostwa; przetwarzanie zamówień; dostarczanie/odbieranie produktów i zarządzanie gwarancjami; lub przetwarzanie płatności.
  • o w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Obejmuje to zobowiązania takie jak obowiązki podatkowe i księgowe lub odpowiadanie na wnioski organów publicznych.
  • o dla realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych. Obejmuje to takie cele, jak świadczenie naszych usług; zapewnienie bezpieczeństwa i integralności naszych usług; poprawa komfortu korzystania z Witryny przez użytkowników/członków; egzekwowanie naszych warunków użytkowania, regulaminu oraz innych przepisów; lub dostarczanie użytkownikowi informacji, o które może poprosić lub które chce otrzymywać w odniesieniu do naszych produktów i usług.
  • o ze względu na zgodę użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie usług lub ofert; uczestnictwo w wydarzeniach i wyzwaniach; wykorzystywanie jego informacji w związku z marketingiem naszych produktów lub usług; korzystanie z plików cookie, jak wyjaśniono poniżej. Użytkownik może wycofać swoją zgodę, jak określono poniżej, ale wówczas może nie mieć możliwości korzystania z Witryny lub naszych produktów lub usług

*Użytkownik może mieć prawo sprzeciwić się niektórym z powyższych powodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale w takim przypadku może utracić możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Witryny.

 • Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie podaje podczas korzystania z naszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i dane karty płatniczej ("dane osobowe" lub "PII"). Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie podaje podczas korzystania z naszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i dane karty płatniczej. Użytkownik zawsze może zrezygnować z udostępniania nam informacji, w takiej sytuacji możemy jednak nie być w stanie zapewnić użytkownikowi oczekiwanych usług. Odwiedzający mogą korzystać z Witryny bez ujawniania danych osobowych.
 • Informacje zbierane automatycznie. Nie rejestrujemy automatycznie informacji umożliwiających identyfikację osób ani nie łączymy informacji automatycznie rejestrowanych w inny sposób z informacjami umożliwiającymi identyfikację konkretnych osób. Możemy jednak rejestrować informacje niepozwalające na identyfikację osoby, które stają się dla nas dostępne podczas korzystania z Witryny, w tym między innymi liczbę odwiedzających i częstotliwość odwiedzin Witryny. Informacje te mogą obejmować strony internetowe, do których użytkownik uzyskuje dostęp bezpośrednio przed i po wejściu na Stronę, używaną przeglądarkę internetową oraz adres IP użytkownika. Jeśli wykorzystujemy te informacje, to wyłącznie w sposób zbiorczy.
 • Pliki cookie i inne podobne technologie. Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy plików cookie, czyli plików danych automatycznie przechowywanych na komputerze użytkownika, aby usprawnić odwiedzanie Witryny poprzez lepsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, chyba że użytkownik świadomie dostarczy takie informacje. Używamy plików cookie w celu rozpoznania użytkownika po powrocie na Stronę i zapewnienia mu lepszych wrażeń z użytkowania. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani nie łączymy informacji nieosobowych przechowywanych w plikach cookie z informacjami osobowymi dotyczącymi konkretnych osób. Możemy zezwolić stronom trzecim na korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii w Witrynie, ale nie kontrolujemy wykorzystania ani zawartości plików cookie stron trzecich. Przeglądarki internetowe często umożliwiają usuwanie plików cookie z pamięci podręcznej przeglądarki, blokowanie plików cookie lub otrzymywanie powiadomień, gdy pliki cookie są używane. Jeśli jednak użytkownik zablokuje korzystanie z plików cookie, może utracić możliwość, aby w pełni korzystać z funkcji Witryny. Synergy nie gromadzi informacji o użytkowniku z innych źródeł, np. rejestrów lub organów publicznych lub organizacji prywatnych. 
 • Żądania "Nie śledź". Przeglądarki internetowe mogą umożliwiać wysłanie żądania "Do Not Track" wraz z ruchem przeglądania, co umożliwi anonimowe przeglądanie Witryny. Honorujemy żądania "Do Not Track" z przeglądarek internetowych. Anonimowe przeglądanie może jednak uniemożliwić nam zapewnienie użytkownikowi pełnej funkcjonalności Witryny.

 

2. Wykorzystanie informacji

Wykorzystujemy informacje gromadzone w Witrynie, aby świadczyć użytkownikowi żądane usługi, dostarczać mu treści i poprawiać ogólne wrażenia użytkownika podczas odwiedzania Witryny. Użytkownik może subskrybować listy e-mailowe i poprosić o skierowanie go do Niezależnego Przedstawiciela Synergy (zdefiniowanego poniżej), który może udzielić mu więcej informacji na temat zakupu produktów Synergy i uzyskania statusu Niezależnego Przedstawiciela Synergy. Jeśli użytkownik zakupi produkty Synergy lub zostanie Niezależnym Przedstawicielem Synergy, będziemy również wykorzystywać jego dane osobowe w celu (1) świadczenia usług na jego rzecz (takich jak przetwarzanie zamówień oraz obliczanie i wypłacanie prowizji); (2) wspierania i ulepszania usług świadczonych klientom i Dystrybutorom niższego szczebla; (3) świadczenia dodatkowych usług; oraz (4) zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. W ramach realizacji tych celów Synergy może udostępniać dane użytkownika swojej spółce macierzystej w Stanach Zjednoczonych i jej spółkom zależnym zlokalizowanym w innych krajach. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy danych osobowych do żadnych innych celów, ale jeśli chcemy to zrobić, zawsze najpierw uzyskujemy zgodę użytkownika.

 

3. Udostępnianie informacji stronom trzecim

Możemy udostępniać dane osobowe naszym spółkom powiązanym lub stowarzyszonym. Synergy działa w wielu krajach na całym świecie. Aby zapewnić spójność na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, zarządzamy niektórymi funkcjami witryny z jednej centralnej lokalizacji. Ponadto członkowie linii użytkownika mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Nie istnieje jeden zestaw przepisów o ochronie danych, który obejmowałby Europę, USA i inne części świata. Niektóre przepisy europejskie wymagają od Synergy podjęcia kroków w celu ochrony danych użytkownika, gdy są one przekazywane do obszarów poza Europą. W przypadku międzynarodowych transferów danych do innych podmiotów Synergy w USA, Synergy posiada certyfikat Privacy Shield.
Jeśli Synergy musi udostępnić dane osobowe użytkownika członkom jego linii up-line, Synergy polega na zawarciu umowy członkowskiej.

Synergy może korzystać z usług wewnętrznych i zewnętrznych usługodawców w celu obsługi Witryny i wykonywania innych prac w naszym imieniu w ramach świadczenia żądanych usług, takich jak rozwijanie Witryny, realizacja zamówień, dostarczanie paczek, funkcje administracyjne lub księgowe oraz obsługa klienta. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, ale są związani umowami o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, aby wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków. Niektórzy z tych dostawców usług mogą mieć siedzibę w krajach, które oferują mniej zaawansowaną ochronę prywatności niż kraj zamieszkania użytkownika.

Synergy obecnie nie sprzedaje, nie wymienia ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnym niepowiązanym stronom trzecim w celach marketingowych. Cenimy prywatność użytkowników i nie będziemy narażać na szwank naszych relacji z nimi, sprzedając ich dane podmiotom zewnętrznym bez ich uprzedniej zgody.

Synergy może jednak udostępniać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w odpowiedzi na wniosek władz państwowych lub podmiotów prywatnych w związku z pozwem sądowym, wezwaniem do sądu, dochodzeniem lub podobnym postępowaniem, w reakcji na kwestie związane z bezpieczeństwem osobistym lub publicznym, w celu zbadania incydentów związanych z bezpieczeństwem, ochrony naszych interesów, praw i własności lub w przypadku sprzedaży lub przeniesienia aktywów lub w kontekście podobnych negocjacji biznesowych.

 

4. Bezpieczeństwo informacji

Synergy podejmuje środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu zapewnienia dokładności, terminowości i bezpieczeństwa informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Jednak żadna transmisja danych przez Internet lub za pośrednictwem elektronicznej bazy danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się chronić informacje użytkownika za pomocą takich środków, jak poniższe kroki, nie możemy zagwarantować ani zapewnić ich bezpieczeństwa:

  • Synergy korzysta z protokołu Secure Socket Layers (SSL) w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia podczas przesyłania lub odbierania danych osobowych. Dzięki SSL informacje przesyłane między dwoma komputerami przez Internet są wysyłane w zaszyfrowanym formacie, dzięki czemu tylko komputer wysyłający i odbierający mogą je odszyfrować. SSL gwarantuje, że nikt nie przechwyci żadnych danych osobowych użytkownika podczas ich przesyłania do nas. Bezpieczne połączenie jest utrzymywane do momentu zakończenia lub anulowania procesu płatności.
  • Synergy ogranicza dostęp do danych osobowych do naszych pracowników, wykonawców i agentów, którzy muszą znać te informacje w celu wykonywania swojej pracy. Są oni zobowiązani do przestrzegania poufności informacji osobistych użytkownika i mogą zostać ukarani dyscyplinarnie lub zwolnieni za niedopełnienie tych obowiązków.

 

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Synergy będzie przechowywać Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w aktywnych plikach lub systemach tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, zgodnie z wymogami prawa lub w celu realizacji naszych stosunków umownych z klientami i niezależnymi przedstawicielami Synergy, w zależności od tego, który z tych okresów jest najdłuższy. Podejmiemy uzasadnione starania w celu zapewnienia, że informacje te są dokładne i kompletne oraz zaktualizujemy lub poprawimy informacje użytkownika w razie potrzeby, jeśli zostanie nam ona przezeń zgłoszona.

6. Dane organizacyjne niezależnego przedstawiciela

Synergy jest organizacją sprzedaży bezpośredniej, która dystrybuuje nasze produkty za pośrednictwem sieci Członków, Dystrybutorów i Menedżerów zwanych "Niezależnymi Przedstawicielami". Użytkownik może złożyć zamówienie za pośrednictwem Niezależnego Przedstawiciela lub bezpośrednio w Synergy, a Synergy udostępni jego dane Niezależnemu Przedstawicielowi w celu realizacji zamówienia. Każdy klient może wybrać sposób złożenia zamówienia i sposób kontaktowania się z nim podczas składania zamówienia.
Niezależny Przedstawiciel, który wprowadza nowego Niezależnego Przedstawiciela do działalności Synergy, nazywany jest Sponsorem, a Sponsorzy mogą tworzyć własne niezależne organizacje sprzedaży. Aby pomóc Niezależnym Przedstawicielom w prowadzeniu działalności, Synergy udostępnia Sponsorom ich raporty organizacyjne, które zawierają dane osobowe klientów i Niezależnych Przedstawicieli oraz dane biznesowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny Synergy, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, poziom lub rangę w planie marketingowym Synergy oraz statystyki dotyczące obrotu i sprzedaży. Raporty te są przekazywane Niezależnym Przedstawicielom w ścisłej tajemnicy i wyłącznie w celu rozwoju ich działalności w Synergy i stanowią poufne, zastrzeżone tajemnice handlowe Synergy. Niektórzy Przedstawiciele Synergy mogą mieszkać w krajach, które oferują mniej zaawansowaną ochronę prywatności niż kraj zamieszkania użytkownika.

7. Dzieci

Witryna jest witryną przeznaczoną dla ogółu odbiorców i nie została zaprojektowana ani nie jest skierowana do dzieci. Synergy świadomie nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie rozpowszechnia żadnych informacji umożliwiających identyfikację dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się o informacjach umożliwiających identyfikację dziecka poniżej 13 roku życia, wykorzystamy takie informacje wyłącznie w celu skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem w celu uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodzica. Jeśli nie będziemy mogli tego zrobić po upływie rozsądnego okresu czasu, dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć je z naszych rejestrów. Na żądanie rodzica lub opiekuna dostarczymy opis konkretnych rodzajów danych osobowych, które mogły zostać zebrane.

 

8. Linki stron trzecich

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych obsługiwanych i utrzymywanych przez strony trzecie, nad którymi nie mamy absolutnie żadnej kontroli. Wszelkie informacje przekazywane stronom internetowym osób trzecich będą podlegać warunkom polityki prywatności każdej z tych stron i zachęcamy do sprawdzenia i zadawania pytań przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji operatorom stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, działania lub politykę stron internetowych osób trzecich. Włączenie stron internetowych osób trzecich do naszej Witryny w żaden sposób nie stanowi poparcia dla treści, działań lub polityk takich stron internetowych.

 

9. Prawa do danych osobowych

W zależności od przepisów obowiązujących w danym regionie użytkownikowi mogą przysługiwać różne prawa dotyczące danych osobowych, w tym prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego), przeniesienia do innego administratora lub usunięcia. Użytkownik może korzystać z niektórych z tych praw za pośrednictwem funkcji dostępnych w Witrynie. Jeśli dana funkcja nie jest dostępna, użytkownik może skontaktować się z Synergy pod adresem privacy@synergyworldwide.com. Należy pamiętać, że prawa wymienione powyżej mogą podlegać różnym ograniczeniom określonym przez prawo.

10. Oświadczenie Tarczy Prywatności

Synergy zdaje sobie sprawę, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają system ochrony danych, który zasadniczo ogranicza przekazywanie informacji osobistych osób fizycznych znajdujących się w UE do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Synergy uprzednio poświadczyła swoją zgodność z unijno-amerykańskimi ramami Safe Harbor, mającymi na celu umożliwienie przekazywania informacji osobistych między EOG a Stanami Zjednoczonymi zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Nature's Sunshine Products, Inc. i jej amerykańskie podmioty stowarzyszone przestrzegają obecnie zasad Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z EOG. Firma Synergy poświadczyła, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności w zakresie powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia celu, dostępu oraz regresu, egzekwowania i odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich danych osobowych otrzymanych z EOG w oparciu o Tarczę Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikatem Synergy, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov. Podmioty danych z EOG, które mają pytania lub skargi dotyczące przekazywania lub przetwarzania przez Synergy ich danych osobowych, mogą złożyć skargę do Synergy, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W zakresie, w jakim jakakolwiek osoba, której dane dotyczą w EOG, nie jest usatysfakcjonowana wynikami wewnętrznego procesu rozpatrywania skarg, może ona złożyć skargę, bezpłatnie, do wybranego przez nas niezależnego mechanizmu odwoławczego, Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów® Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego® (ICDR/AAA), gdzie może powołać się na wiążący arbitraż przy spełnieniu określonych warunków. Ponadto Synergy podlega uprawnieniom śledczym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu, Departamentu Transportu i wszelkich innych upoważnionych organów ustawowych USA.

11. Pytania i skargi

SYNERGY poważnie traktuje prywatność użytkowników. Jeśli uważasz, że nie zastosowaliśmy się do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zbadać Twoją skargę. W przypadku użytkowników w Unii Europejskiej, jeśli użytkownik ma obawy dotyczące wykorzystywania lub gromadzenia przez Synergy informacji umożliwiających identyfikację osoby, a my nie możemy satysfakcjonująco się do nich odnieść, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w swojej jurysdykcji.

 

Zapytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności należy kierować na adres:

Customer Service
SYNERGY
2901 West Bluegrass Blvd
Suite #100
Lehi, Utah 84043
(801) 769-7800
privacy@natr.com

Prosimy o streszczenie charakteru pytania w temacie każdej wysyłanej wiadomości e-mail.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do informacji, dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do odrzucenia zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w odniesieniu do informacji osobistych, wyślij nam wiadomość e-mail na adres privacy@natr.com.

Możesz również skontaktować się z nami pisząc na adres:

Customer Service
SYNERGY
2901 West Bluegrass Blvd
Suite #100
Lehi, Utah 84043
(801) 769-7800
privacy@natr.com

Informujemy również, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w Europie:

ADDIENS ASESORES JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS, SLP,
Travessera de Gracia, 29, 2º 1ª
p.minana@addiensajt.com
+34932413090

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszymi zasadami.

*Ponieważ przepisy dotyczące prywatności często się zmieniają, Synergy zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej polityki. Prosimy o okresowe odwiedzanie Witryny w celu uzyskania najnowszej wersji niniejszych zasad.

Data ostatniej aktualizacji: 14 maja 2018 r.